Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta.

Příspěvek je určen pojištěncům ve věku od 7 let (u kterých není v termínu podání žádosti evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně) na nově absolvovaná sezení u vybraného terapeuta dle zveřejněného seznamu v max. počtu 10 sezení. 

Více informací o příspěvku

Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

Příspěvek bude těmto pojištěncům poskytován prostřednictvím poskytovatelů, kteří se do projektu mohou přihlašovat na základě veřejné Výzvy VZP ČR.

Více informací o příspěvku