Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. 

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Jedná se o podporu (terapie) u spolupracujícího terapeuta v rámci tohoto programu, která může mírnit nebo odstranit problém, nemoc či poruchu. Podpora může být poskytnuta prezenčně či online, a to individuálně, společně s rodinou či skupinově. 

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ČR ve věku od 7 let, a to až na 10 sezení (maximální výše příspěvku je 500 Kč/1 sezení).  

Více informací o příspěvku

Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného poskytovatele terapeutických služeb zařazeného do projektu. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení. 

Více informací o příspěvku