Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. 

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Jedná se o podporu (terapie) u spolupracujícího terapeuta v rámci tohoto programu, která může mírnit nebo odstranit problém, nemoc či poruchu. Podpora může být poskytnuta prezenčně či online, a to individuálně, společně s rodinou či skupinově. 

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ČR ve věku od 7 let, a to až na 10 sezení (maximální výše příspěvku je 500 Kč/1 sezení).  

Seznam terapeutů

V seznamu si vyberete terapeuta, u kterého budete absolvovat sezení v maximálním počtu 10 hodin. Doporučujeme objednání přes e-mail.

Zobrazit seznam

SEZENÍ U TERAPEUTA

 • sezení musíte absolvovat pouze u terapeuta, který je ve spolupráci s VZP ČR zařazen do Programu a uveden v seznamu spolupracujících terapeutů
 • na prvním sezení sdělíte terapeutovi vaše číslo pojištěnce
 • v rámci programu můžete absolvovat až 10 sezení
 • sezení můžete absolvovat od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
 • počet sezení určuje terapeut na základě svého odborného posouzení
 • evidenci absolvovaných sezení včetně potvrzení o jejich úhradě zajišťuje terapeut (evidence je k dispozici online náhledem do Kontroly návštěv)

Součástí Programu je též vyhodnocování efektivity poskytnuté péče. Terapeuti za tímto účelem využívají webovou aplikaci DeePsy, umožňující průběžné sledování procesu a výsledků terapie. Aplikace je provozována dvěma akademickými pracovišti (Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita), která pro VZP následně vypracují souhrnnou zprávu o efektivitě programu. Aplikace je naprosto anonymní, nejsou předávána žádná individuální data. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace DeePsy najdete zde. (Pro klienty VZP je relevantní pouze první část dokumentu, neboť u klientů VZP nedochází k žádnému zpracování nahrávek.) 

Podmínky čerpání příspěvku 

1) Obecné 

 • před podáním žádosti si u svého terapeuta nebo on-line náhledem do Kontroly návštěv ověřte, zda terapeut zaevidoval sezení, na které žádáte o příspěvek
 • pokud vaše absolvovaná a uhrazená sezení nejsou zaevidována, kontaktujte terapeuta k doplnění. Teprve po zaevidování sezení terapeutem je možné podat žádost o příspěvek
 • žádost o příspěvek lze podat a čerpat postupně po jednom či více sezeních, nebo souhrnně po absolvování vašeho posledního sezení  (žádost o příspěvek za více sezení se podává prostřednictvím jedné žádosti, nevyžaduje se na každé jednotlivé sezení podávat samostatnou žádost o příspěvek)

2) Potřebné dokumenty 

 • rodný list dítěte při podání žádosti zákonným zástupcem pojištěnce VZP mladšího 18 let
 • k žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o úhradě terapie

Jak žádost podat 

 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1 

Termín podání žádosti 

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024 

Informace o příspěvku v anglickém jazyce ke stažení

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.