Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Péče o duševní zdraví je v české společnosti bohužel stále tabu. Přitom více než 7 % české populace trpí úzkostnými poruchami, 5,5 % poruchami nálady z čehož 4 % závažnými depresemi. Další lidé trpí poruchami příjmu potravy, poruchami osobnosti a dalšími duševními onemocněními. Není žádnou ostudou říci si o pomoc, pokud se necítíme dobře a problémy přetrvávají, nepomáhá ani pohyb a zdravá životospráva.

Seznam terapeutů

V seznamu si vyberete terapeuta, u kterého budete absolvovat sezení v maximálním počtu 10 hodin. Doporučujeme objednání přes e-mail.

Zobrazit seznam

Průzkum spokojenosti

Dotazník „Průzkum spokojenosti“, který je předkládán k žádosti o příspěvek po ukončení terapie.

Zobrazit dotazník

SEZENÍ U TERAPUETA

V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení.

Součástí Programu je též vyhodnocování efektivity poskytnuté péče. Terapeuti za tímto účelem využívají webovou aplikaci DeePsy, umožňující průběžné sledování procesu a výsledků terapie. Aplikace je provozována dvěma akademickými pracovišti (Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita), která pro VZP následně vypracují souhrnnou zprávu o efektivitě programu. Aplikace je naprosto anonymní, nejsou předávána žádná individuální data. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci aplikace DeePsy najdete zde. (Pro klienty VZP je relevantní pouze první část dokumentu, neboť u klientů VZP nedochází k žádnému zpracování nahrávek.)

Jak se zapsat na sezení k vybranému terapeutovi?

 1. před prvním sezením u terapeuta musíte mít vystavený poukaz. O ten požádáte na adrese opatrujse@vzp.cz, nebo si ho vyžádáte na kterékoli naší pobočce. V žádosti vyplníte:
  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce), který bude docházet na sezení u vybraného terapeuta
  • e-mailovou adresu na kterou bude poukaz zaslán
  • první sezení můžete absolvovat až po datu vystavení poukazu
 2. vyberte si terapeuta ze seznamu spolupracujících terapeutů. Doporučujeme objednání přes e-mail, v době probíhajícího sezení nemusí terapeuti zvedat telefon
 3. při první návštěvě u vybraného terapeuta předložíte vystavený poukaz a absolvujete vstupní konzultaci, která se již považuje za první sezení
 4. sezení u terapeuta můžete absolvovat až do 31. 12. 2023 prezenční i on-line formou
 5. počet sezení určuje terapeut na základě svého odborného posouzení
 6. evidenci sezení zajišťuje terapeut (klientům je k dispozici on-line náhled do Kontroly návštěv)

   Podmínky čerpání

   1) obecné

   • Žádost o příspěvek lze podat a čerpat postupně po jednom či více sezeních, nebo souhrnně po uzavření terapie. Podmínka stáří platebního dokladu 3 měsíce není vyžadována.
   • Před podáním žádosti si on-line náhledem do Kontroly návštěv ověřte, zda terapeut zaevidoval sezení, na které žádáte příspěvek.
    Pokud vaše sezení nejsou zaevidována, kontaktujte terapeuta k doplnění. Teprve po zaevidování sezení terapeutem je možné podat žádost o příspěvek.
   • Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

   2) potřebné dokumenty

   • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
   • doklad o zaplacení terapie (s datem úhrady do 31. 12. 2023)
   • on-line vyplněný dotazník "Průzkum spokojenosti", který se vyplňuje po ukončení poslední absolvované terapie v rámci Programu. On-line vyplněný dotazník se automaticky uloží, není potřeba tisknout a předkládat v listinné podobě
   • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

   Jak podat žádost

   • on-line formulářem, přístupným aplikace Moje VZP
   • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
   • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
   • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
   • do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

   Termín podání žádosti

   • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
   • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

   Informace o příspěvku v anglickém jazyce ke stažení

   Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.