Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

V rámci programu péče o duševní zdraví lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného poskytovatele terapeutických služeb zařazeného do projektu. Příspěvek je poskytován na maximálně 10 sezení v maximální výši 500 Kč na jedno sezení.

VZP ČR umožní zapojení do projektu všem poskytovatelům terapeutických služeb, kteří v době trvání projektu podají Žádost o zapojení do preventivního programu a zároveň jsou zařazení do programu Duševní zdraví.

Výzva k účasti na projektu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny“.

O příspěvek může žádat Poskytovatel za pojištěnce nejdříve od zařazení do projektu po zveřejnění Výzvy VZP ČR a nejpozději do 31. 12. 2023 na základě Souhrnné žádosti o příspěvek z fondu prevence.

Příspěvek je možné čerpat na sezení absolvované pojištěncem od 1. 6. 2023.


Ostatní přílohy: